Kindergärten

Kindergarten – Gemeinde Kuens::

Bauherr: Gemeinde Kuens | Projekt: Kindergarten Kuens | Projektant: Dr. Arch. Mario Zanier | Leistungsumfang: Lieferung Serienmöbel | Ausführungsjahr: 2009 Committente: Comune di Caines | Progetto: Scuola materna di Caines | Progettista: Dott. Arch. Mario Zanier | Lavori: Fornitura mobili di serie | Anno di realizzazione: 2009

New products